Audit

U bent niet tevreden over uw huidige ICT leverancier, uw bedrijf kampt geregeld met ICT problemen of u wil als bedrijfsleider bevestigd zien dat uw ICT optimaal werkt en rendeert? BlueCie kan uw ICT doorlichten en advies geven. Naast een functionele doorlichting voert BlueCie een business analyse uit om na te gaan of de noden van uw bedrijf overeenstemmen met de aangeboden ICT functionaliteiten.

Onze doorlichting bestaat uit:

 • Interne communicatie naar alle medewerkers voor aanvang van doorlichting
 • In kaart brengen van de huidige ICT infrastructuur
 • Doornemen van ICT processen en documentatie
 • Technische/functionele doorlichting van ICT infrastructuur
 • Analyseren van de financiële ICT kosten
 • Huidige stand van zaken vergelijken met functioneel ICT plan v1.0 en jaarlijkse bijsturingen
 • Collecteren van een 360° visie op ICT door alle stakeholders. Hiervoor gebruiken wij volgende technieken:
  • Interviews met een selectie van eindgebruikers en directie
  • Vrijblijvende en anonieme online bevraging (survey) van alle medewerkers.

Na de doorlichting kan uw bedrijf als eindresultaat het volgende verwachten van BlueCie:

 • Uitgebreid rapport met stand van zaken met inbegrip van een SWOT-analyse, aanbevelingen en visie
 • Bespreken rapport met ICT afdeling
 • Voorstelling rapport aan Raad van Bestuur
 • Interne communicatie naar alle medewerkers met terugkoppeling en bedanking.